python

 1. judex
 2. Sarkerdo
 3. viflying
 4. Sarkerdo
 5. khokhlov.aser
 6. kirnoyseo
 7. SodaM
 8. zhekaxak
 9. coder1990
 10. Maybe
 11. dandandan
 12. bossserg
 13. NULLED555
 14. estr
 15. nonsen
 16. maste